Állami beruházások, közbeszerzések témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan kozbeszerz.jpg

Jogszabály-összefoglalók

Az állami megrendelések szabályozásának fejlődéstörténete a közbeszerzési törvény megszületéséig (2003-ig)

Minden kor próbálta szabályozni a gazdaságot a saját fejlettségi fokán, de a közbeszerzés intézménye a polgári kor termékeként jelent meg. Megjelenése azért erre az időszakra tehető, mert eddigre épült ki megfelelően a központosított hatalom és vált szervezetté az adózási folyamat. A II. világháború előtt Magyarországon törvény, illetve miniszteri szinten kiadott szabályzatok (1897, 1907, 1929, 1934) rendelkeztek a közpénzből történő beszerzések lefolytatásáról. Ezek a verseny biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektettek a hazai szállítók kedvezményezésére. Ezekben számos elem a ma érvényes jogszabályban is fellelhető. Magyarországon az 1995. évi közbeszerzési törvény (1995. évi XL. számú törvény) már teljesen megfelelt az Európai Unió irányelveinek és a WTO célkitűzéseinek. A ma hatályos törvény kialakulásáról és fejlődéstörténetéről bővebben olvasható: SC - A magyar közbeszerzés szabályozásának története

A közbeszerzési törvény jelenleg hatályos változata és fejlődéstörténete napjainkig

Az állami beruházásoknak, a közpénzek hatékony és ésszerű felhasználásának, és a verseny tisztaságának a kereteit 2003. óta a közbeszerzési törvény szabályozza. A 147 oldalas törvény azonban rendkívül gyakran változik (nem ritkán évente többször is). A törvény jelenleg hatályos változatát és az elmúlt hét év legfontosabb módosításait itt kívánjuk összefoglalni: JÖ - Közbeszerzési törvény

A közbeszerzési törvényhez szorosan kapcsolódó egyéb törvények

  • JÖ - A kisajátításról szóló törvény: A közösségi célok és beruházások megvalósításakor időnként elkerülhetetlen, hogy egyes magán tulajdonban lévő ingatlanokat az állam egyoldalúan kisajátítson. Ez a törvény szabályozza a kártalanítás formáit és egyensúlyt kíván biztosítani a közösségi és a magántulajdonosi érdekek között.


A közbeszerzési törvényhez szorosan kapcsolódó kormányrendeletek


Tanulmány-összefoglalók


Saját cikkeink

  • SC - Vállalatok az állami közbeszerzéseken: A cikk röviden ismerteti, milyen módszerekkel szokták manipulálni a pályázatok elbírálását, és milyen kísérletek vannak ennek megakadályozására. (A 2009-es törvénymódosítás a cikk után született, ezért frissítésre szorul.)

2004-2006

  • SC - Multik beruházás-támogatásainak aránytalanságairól: A multik beruházásait támogató politika jelentős külföldi tőkét vonzott az országba, de sok esetben kétséges, hogy a támogatás mértéke arányban állt-e a vállalatok tevékenységének az országra/régióra gyakorolt pozitív tovagyűrűző hatásaival. Mellékletben látható az összes 2004 óta támogatott külföldi cég és az egy új munkahelyre jutó támogatás nagysága.