Autó témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search

A gépjárműadóról szóló törvény (1991. évi LXXXII. törvény, 7 oldal, 82,8 KB) 1992-es magyarországi bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése érdekében került sor.

Civertan auto.jpg

Nemzeti és nemzetközi intézmények

 • Nemzeti Közlekedési Hatóság: A közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt működő egységes, országos hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervezet.
 • Európai Bizottság: Az Európai Unió gépjárműadóval kapcsolatos tevékenységeiért is felelős szervezet. Munkássága itt olvasható angol nyelven.

Európai Uniós szabályozások

 • Adóharmonizáció az Európai Unióban: A haszongépjármûvek adóztatása – jogszabályi szinten – harmonizálva van. További harmonizációs célkitûzést e téren a személygépkocsik regisztrációs díjának összehangolása jelent.
 • Az Európai Bizottság Magyarországot a regisztrációs adóra vonatkozó szabályozás módosítására szólította fel 2009 végén. Amennyiben az ország ennek nem tesz eleget, a Bizottság az Európai Bíróság elé utalhatja az ügyet. Az ehhez kapcsolódó cikk itt olvasható.

Magyar szabályozások

A magyar gépjárműadóval kapcsolatos adófajták

 • Regisztrációs adó: Ez az adótörvény 2004. február 1-én lépett hatályba, annak érdekében, hogy szabályozza a külföldi használt autók bejövetelét. Nem általános jellegű, valamint egyfázisú, mivel az értékesítési folyamatban csak egyszer kell megfizetni. Hatósági szerve a Vám- és Pénzügyőrség Országos parancsnoksága és szervei. Az adó fizetési kötelezettség a forgalomba helyezéshez kötődik, amely a gépkocsi első alkalommal történő nyilvántartásba vételét és a fogalmi engedélyének kiállítását jelenti. A forgalmi engedély ezen adó megfizetését követően adható ki.
 • Cégautóadó: A cégautó magánszemélyek magáncélú használatához fűződő adókötelezettség, mely először 1995-ben szabályoztata a céges autók utáni fizetési kötelezettséget, mai formáyla 2009. február 1. óta hatályos. A vállalat tulajdonában lévő, vagy más jogcímen, mint bérelt, vagy lízingelt gépkocsit a magánszemély is használja, a SZJA alapján olyan természetbeni juttatásban minősül, amely a cégautó adó fizetési kötelezettségét vonja maga után.
 • Teljesítményadó (Súlyadó): A teljesítményadó elűdje, a súlyadó az 1991-es gépjárműadó bevezetésével lépett hatályba. Az adó alapja a gépjármű közúti közlekedési nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) volt, innen származott a gépjárműadó közkeletű elnevezése is, a "súlyadó". 2007-től azonban ez a személyszállító gépjárművekre - az autóbusz kivételével - a teljesítmény lett.
 • Vagyonadó: A személygépkocsik vagyonadójáról szóló 2009-es törvény 2010. január 1.-től hatályos. Eszerint az a személy, vagy szervezet, akinek a hajtómotorral rendelkező személygépkocsijának teljesítménye eléri a 125 KW-ot és a naptári év első napjától birtokában van, vagyis tulajdonosként szerepel a gépkocsi hatósági nyilvántartásában. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad alapján kötelesek az adóalanyok az adót megfizetni. A személygépkocsi vagyonadójának megfizetése alól mentesül az OT jelzéssel (old timer) ellátott személygépjármű.

Néhány példa a fizetési kötelezettségek változására

Gépjárművek teljesítményadója

Autók kora Ft/KW
2009 2010
gépjármű 0-3 éves koráig 300 Ft 345 Ft
gépjármű 4-7 éves koráig 260 Ft 300 Ft
gépjármű 8-11 éves koráig 200 Ft 240 Ft
gépjármű 12-16 éves koráig 160 Ft 185 Ft
gépjármű 16 éves kora felett 120 Ft 140 Ft


Gépjárművek vagyonadója

Fizetendő összeg KW
2009 2010
A teljesítményadó 2-szerese 170 lóerő - 238 lóerő között 125-175 lóerő között
A teljesítményadó 2,5-szöröse 238 lóerő felett 175 lóerő felett
A teljesítményadó 3-szorosa 270 lóerő felett 200 lóerő felett


A gépjárművek magyar szabályozásának fejlődéstörténete

1992-től létezik gépjárműadó, azonban megfizetni csak a dízel autók után kellett, a benzines autók tulajdonosai a benzin árában fizették meg. 1992-ben vezették be a súlyadót, amely szerint minden 100 kg után 1200 Ft-os éves adót kellett fizetniük a gépjármű tulajdonosnak. A teljesítményadót 2007. január 1-től kell megfizetniük a tulajdonosoknak.

Megjelenés éve Törvény száma Törvény címe
1991 1991. évi LXXXII. törvény Törvény a gépjűrműadóról
1992 1992. évi XXX. törvény Törvény az Útalapról
1993 1993. évi CII. törvény Törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1995 1995. évi XCVIII. törvény Törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
1995 1995. évi CX. törvény Törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1996 2006. évi LXI. törvény Törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
1996 1996. évi LXXXVI. törvény Törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1997 1997. évi CIX. törvény Törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
2001 2001. évi LXI. törvény Törvény az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2003 2003. évi XCII. törvény Törvény az adózás rendjéről
2003 2003. évi CX. törvény Törvény a regisztrációs adóról
2004 2004. évi CI. törvény Törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2006 2006. évi LXI. törvény Törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2008 2008. évi LXXXI. törvény Törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
2009 2009. évi LXXVII. törvény Törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat érintő adókról

Jogszabály-összefoglalók

2010

2003

1991

 • JÖ - A gépjárműadóról szóló törvény: Meghatározza a gépjárműadó alanyait, az adó alapját, mértékét, az esetleges adómentesség eseteit, valamint az adókedvezményben részesülés lehetőségeit. Tartalmazza a cégautóadó-törvényt is.

Saját cikkeink

2009

 • SC - Cégautóadó: nem lehet többé az útnyilvántartással trükközni!: A korábbi szabályozás a vállalati gépjárműveket SZJA-val terhelte, ami azt jelenti, hogy a céges használat adómentes, a magánhasználat - ami természetbeni juttatásnak számít - adóköteles. 2009-től nem tesznek különbséget a használat módjában, az autókat vagyontárgyként adóztatják.

2007

 • SC - Szlovák rendszámú autók problémája: Az autótulajdonosokat terhelő adók és illetékek ellen a magyar autósok - egyesek jog szerint, mások a legális-illegális határvonalon billegve - Szlovákiában bejegyzett gépjárművek vásárlásával védekeznek.