Kábítószer témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan kabitoszer.jpg

Jogszabály-összefoglalók

Tanulmány-összefoglalók

2008

  • TÖ - 2008-as Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára: 2007-ben a megkérdezett 18-64 éves korosztály 9,3%-a fogyasztott már tiltott szert. A drogfogyasztás mérséklése érdekében a Nemzeti stratégiához kapcsolódó új cselekvési tervben 19 feladatot határoztak meg, mely többek közt kiterjed a fogyasztók ellátására és nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. A jelentés kitér a drogfogyasztás szociális vonatkozásaira, következményeire is.
  • TÖ - Opioidhasználat és intravénás kábítószer-használat: A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának 2008. évi jelentése leírja az Európában előforduló droghasználat miatt felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A tanulmány az összefoglalóban leírtakat részletezi az európai heroin és opioidok használat kapcsán. (A tanulmány 6. fejezete foglalkozik ezzel a témakörrel.)


Saját cikkeink

2008

  • SC - Marihuána-használat Európában: A cikk feldolgozza a Drog Fókuszpont 2008. évi jelentését. Nemzetközi összehasonlító elemzés, mely megmutatja, hogy Európa egyes országaiban, az egyes korcsoportokban mennyire jellemző a marihuána kipróbálása, és hányan válnak tartós fogyasztóvá.

2007

  • SC - Kábítószerpiac Magyarországon: A legelterjedtebb drog Magyarországon a marihuána, melynek kereskedelme egyre nagyobb tételben történik. A marihuána elterjedtsége melletti főbb tendencia, hogy a „partidrogok” (pl.: ecstasy) helyett a „keményebb” szereket keresik egyre többen (például heroin, amfetamin származékok). A káros élettani hatások mellett megemlítendő, hogy becslések szerint a feketegazdaság 10-30%-át teszi ki a drogkereskedelem.