Korrupció témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan korrupcio.jpg

Jogszabály-összefoglalók

2007

  • JÖ - Vagyonnyilatkozattal a korrupció ellen: A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket egységes keretben szabályozó törvény, amelynek fő célja az állami pénzügyi döntések során tapasztalható visszaélések megakadályozása.

2006

2004

1989

  • JÖ - A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény: A pártok működési és gazdálkodási kereteit foglalja magában, kiterjedve arra, hogy milyen gazdasági tevékenységeket folytathat, a működéshez szükséges pénzt milyen források bevonásával gyarapíthatja, a megszűnéskor milyen standard eljárásokat kell alkalmaznia, valamint a gazdasági eredmény-beszámolónak milyen könyvelési elemeket kell tartalmaznia.


Tanulmány-összefoglalók

2008

  • TÖ - Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre – nemzetközi összehasonlítás (Lackó Mária): A tanulmány az adóráták és a korrupció együttes hatását vizsgálja a relatív adóbevételekre az OECD országok körében 2000 és 2004 között. A 27 OECD országra vonatkozó elemzés adatait tekintve az adóráták és a korrupció közötti grafikus ábrázolás során egy fordított Laffer-görbe típusú összefüggés látható. Az ökonometriai számítások azonban azt mutatják, hogy ez az összefüggés valójában több egymástól elkülöníthető hatás eredőjeként jellemezhető. Ez azt jelenti, hogy a magasabb adóráták mellett magasabb az adóbevétel, és minél magasabb egy adott ország korrupciós szintje, annál kisebb lesz az adóráták adóbevételt növelő hatása.

2006

  • TÖ - Az adóráták és a korrupció hatásai a munkapiacra (Lackó Mária): A tanulmánya rávilágít az adóráták, a korrupció és a különböző munkapiaci intézmények között fellelhető összefüggésekre. Teszi mindezt a fejlett piacgazdaságokban. A korrupció nem csupán a rejtett gazdaság esetében szolgál magyarázatul, hanem fontos kiváltó oka a munkanélküliség, a foglalkoztatottság és az önfoglalkoztatás országok közötti mértékében is.


Saját cikkeink

  • SC - Korrupció fogalma és indexe: Ez a cikk a korrupció fogalmának megismerésében segít. Bemutatja a szó eredeti jelentését, az Európai Unió által megkülönböztetett passzív és aktív korrupciót, illetve a magyar büntetőjogi definíciót. Megismerhetjük, melyek azok a tényezők, melyek befolyásolják mértékét illetve megtudhatjuk, hogyan mérhető.
  • SC - A korrupció érzékelési index (CPI): a Transparency International indexe egy tízes skálán (a magasabb érték becsületesebb közéletet jelent) 5,1 pontot adott hazánknak a korrupció terén, ami Közép-Európában átlagosnak számít. A cikkben az index definíciója mellett megtalálható a teljes világrangsor is.
  • SC - Gripen-botrány: A cikk a hírhedt nemzetközi korrupciós botrány sajtóban megjelent részleteiről számol be (Ausztriában, Csehországban, Svédországban, az USA-ban, és Nagy-Britanniában folyik nyomozás). A New York Times CIA-forrásokra hivatkozva azt is állította, hogy a magyar pártok is dollármilliókat kaptak a szerződés aláírásáért, de itthon érdemi nyomozás eddig még nem folyt az ügyben.