Munkát terhelő adók és járulékok témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan munkatterhelo.jpg

Jogszabály-összefoglalók

1995

  • JÖ - A személyi jövedelemadóról szóló törvény: A törvény 1-49. §-a meghatározza a jogszabály alapelveit, hatályát és az általános szabályokat. Rendelkezik az adó megállapításáról és megfizetéséről, részletezi az összevont adóalappal kapcsolatos tudnivalókat, és kitér az adóelőleg alkalmazásának kérdéskörére.
  • JÖ - A személyi jövedelemadóról szóló törvény XIV. Fejezete: Vegyes jövedelmek: kisösszegű és egyéb kifizetések, egyösszegű járadékmegváltások, az ingatlan bérbeadásából, lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából, nyereményből, privatizációs lízingből származó jövedelem, a társasház, a társasüdülő jövedelme.
  • JÖ - A személyi jövedelemadóról szóló törvény 65-68. §-a, és 77. §-a: A törvény 65-68 a tőkejövedelmeket szabályozza: meghatározza a kamatból, az értékpapír-kölcsönzésből, a csereügyletből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből, a tőzsdei ügyletből származó, a tartós befektetésből származó, valamint a vállalkozásból kivont jövedelmek alapjait, és az adó mértékét is. A 77. § három részre oszlik: az 77/A § az értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékről, a 77/B § az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni értékről, míg a 77/C § az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelemről rendelkezik.
  • JÖ - A személyi jövedelemadóról szóló törvény 50-57. §-a, XI.és XIII. fejezete: A személyi jövedelemadóról szóló törvény XI. fejezete rendelkezik a vagyonátruházásról, beleértve az ingó, ingatlan, valamint a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet, XIII. fejezete pedig a természetbeni és egyéb juttatások, engedmények kedvezményes adózásával, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelemmel kapcsolatosan rendelkezik.

Tanulmány-összefoglalók

2008

Saját cikkeink

  • SC - Borravaló kedvezményes adóztatása az éttermekben: Annak érdekében, hogy a vendéglátásban dolgozók a borravalóikat is bevallják, a kormányzat kedvezményes adózási rendszert vezetett be a borravaló megadóztatására, továbbá lehetővé tette, hogy a felszolgálók nyugdíjjogosultságot is szerezzenek ezzel. Ez a közteherviselési rendszer részletesen szabályozott az esetleges visszaélések elkerülése végett.
  • SC - Színlelt szerződések: Színlelt szerződéseket minden szektorban alkalmaznak, annak érdekében, hogy a közterheket a munkáltatók a munkavállalókra hárítsák, azaz látszólag számlás szerződéssel foglalkoztatnak olyanokat, akik valójában munkaviszonyban állnak. A 2006-ban tett intézkedések hatására azonban nagymértékű fehéredés figyelhető meg.
  • SC - Marginális adóékek hatása a jövedelemeltitkolásra Az országban az átlagbér környékén a legköltségesebb a bérfejlesztés, hiszen a marginális adóék ezen a bérszínvonalon 77%. A feketefoglalkoztatás így mind a munkáltató, mind a munkavállaló „érdeke”, ezért nehéz ezt a tevékenységet ellenőrizni és visszaszorítani. A cikk grafikonokkal szemlélteti az ezzel kapcsolatos adatokat, továbbá megoldási lehetőségeket sorol fel.