Nemzetközi tapasztalatok témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan nemzkapcs.jpg

Jogszabály-összefoglalók

Tanulmány-összefoglalók

2008

  • TÖ - A magyar gazdaság készpénzigénye: Nemzetközi viszonylatban magasnak számít a magyar gazdaság készpénzigénye, amely az elmúlt két évben megfigyelt készpénzkereslet-bõvülés mellett alakult ki. Az új folyamatnak két fő oka van: a kamatadó 2006-os bevezetése, valamint a szigorodó adóellenőrzések elöli "bújkálás". Továbbá, nemzetközi viszonylatban elmaradunk a készpénzt helyettesítõ fizetési eszközök használatában is. A cikk bemutatja, hogy míg a fejlett országokban számos példát találunk olyan intézkedésekre, amelyek a készpénzhasználat korlátozását célozzák, Magyarországon egyelőre sikertelen kísérletekkel találkozhatunk.
  • TÖ - Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre – nemzetközi összehasonlítás (Lackó Mária): A tanulmány az adóráták és a korrupció együttes hatását vizsgálja a relatív adóbevételekre az OECD országok körében 2000 és 2004 között. A 27 OECD országra vonatkozó elemzés adatait tekintve az adóráták és a korrupció közötti grafikus ábrázolás során egy fordított Laffer-görbe típusú összefüggés látható. Az ökonometriai számítások azonban azt mutatják, hogy ez az összefüggés valójában több egymástól elkülöníthető hatás eredőjeként jellemezhető. Ez azt jelenti, hogy a magasabb adóráták mellett magasabb az adóbevétel, és minél magasabb egy adott ország korrupciós szintje, annál kisebb lesz az adóráták adóbevételt növelő hatása. A tanulmányról készült egy másik összefoglaló is. (A kettőt jó lenne egybeolvasztani!)
  • TÖ - Növekedtek Macedónia adóbevételei az egykulcsos adó bevezetésének hatására: A 2006-ban megválasztott macedón kormány a munkanélküliség csökkentésére, és a külföldi közvetlen tőkebefektetések növelésére vonatkozó céljait egy hatékony, egyszerű, átlátható és alacsony kulcsokkal rendelkező adórendszeren keresztül akarta megvalósítani. A tanulmány ezen változtatásokat és az elért eredményeket összegzi.

2007

  • TÖ - Adóelkerülés és a magyar adórendszer: A magyar adórendszer rövid áttekintése és nemzetközi összehasonlítása után az áfa-csalás, az alkalmazotti jövedelmek eltitkolása és az önfoglalkoztatók adóelkerülésének tapasztalatait, majd a problémák lehetséges megoldásait tárgyalja. A 2007-ben íródott cikk sok tényadatot és táblázatot tartalmaz. A mellékletben bemutatja az 1990-91-es svéd példát ("évszázad adóreformja"), az 1992-2006-os görög példát ("permanens adóreform") és a 2001-es orosz példát is ("egykulcsos adóreform"). A tanulmány egy rövidebb összefoglalója megtalálható az indexen is.

2005

  • JÖ - A kettős adóztatásról szóló magyar-szlovén egyezmény: Ez az egyezmény a Magyar és Szlovén Köztársaság között jött létre, amely csak egy Magyarország megállapodásai közül. A megállapodás leírja, hogyan kerülhető el a kettős adóztatás, azaz mindkét államban ugyanazon jövedelem/vagyon megadóztatása.Az általam összefoglalt megállapodás alkalmazásával az 1985.október 17-én a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által aláírt egyezmény hatályát veszti.
  • TÖ - A szlovák adóreform tapasztalatai: 2004-ben egy kiterjedt adóreform keretében Szlovákiában egykulcsos adórendszert vezettek be, melynek során egységes, 19%-os kulcs alá került az szja, az áfa és a társasági adó is. A reform során az osztalékadó és különféle kedvezmények megszűntetésére, az indirekt adók megemelésére is sor került. Ezzel egyidejűleg a kormány aktiválási programot indított a munkanélküliség csökkentése érdekében. 2004-ben a GDP arányos adóbevétel 1,2%-kal csökkent.
  • TÖ - Az adózás szerepe a fejlődő országokban: Alex Cobham, az Oxfordi Egyetem professzora által írt 2005-ös tanulmány arra világít rá, hogy a fejlett országok által nyújtott támogatások komoly problémákat okozhatnak a fejlődő országokban: egyrészt nem fedezik a kereskedelmi liberalizáció következtében fellépő adóbevétel csökkenését, másrészt a segélytől való függés veszélye is felléphet. A szerző javaslatai: a belföldi adóbevételek növelése, a gazdasági liberalizáció negatív hatásainak figyelembevétele, nemzetközi összefogás a fejlődő országok gazdaságainak kifehéritése érdekében.
  • TÖ - Egykulcsos adóval fehérítettek Oroszországban: Oroszországban 2001. január 1-jén a progresszív személyi jövedelemadózás 12%, 20% és 30%-os kulcsait az egységes 13%-os szja adókulcs váltotta fel. Ennek ellenére a következő évben a személyi jövedelemadóból 46%-kal, reálértéken számítva 26%-kal magasabb adóbevétel keletkezett! Az IMF tanulmány által alkalmazott mintavételes eljárás szerint (3500 kereső megfigyelése 1994-2002-ig tartó időszakban) a bevallott jövedelmek 16 százalékponttal emelkedtek a reform által érintettek körében (52%-ról 68%-ra). Az IMF tanulmánya szerint azonban nem kizárólag az egykulcsos adó eredményezte a gazdaság fehéredését, hanem döntően befolyásolta ezt az adóhatóság erejének jelentős növelése is.

2004


Saját cikkeink

  • SC - Sikeres külföldi példák az adózási morál javítására: Két olyan kampányt ismerhetünk meg, melynek során sikerült a lakosság aktív bevonásával, számokkal kimutatható, pozitív változást elérni az adózási rendszerben. A példák Nagy-Britannia és Namíbia esetét mutatják be, ahol a struktúra átalakítással párhuzamosan sikerült egyfajta szemléletváltást is elérni az érintett országok lakosaiban.

2008