Versenyszabályozás témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Karikatúra az amerikai tröszt-bárókról: A politikusok szavaznak, de ők mögöttük állnak -> A banki és ipari (olaj, acél, vasút) monopóliumok urai - J.P. Morgan, J.D. Rockefeller (Standard Oil), A. Carnegie (U.S. Steel), W.H. Vanderbilt (Burlington Railroad) - rendelkeztek az amerikai nemzeti vagyon nagy részével a 19. sz. végén, s így döntő szavuk volt a politikai életben is. A világ első modern trösztellenes törvénye, a Sherman Act (1890) után hatalmuk csökkeni kezdett. Forrás: U.S. Library of Congress

Bevezetés/Statisztika

EU-s versenyjog

Alapvető információk

Elsődleges jogforrás, jogesetek

EK-Szerződés (331 oldal, 2.58 MB)

---
---

Másodlagos jogforrások

  • Közlemények és iránymutatások (Bizottság) - a versenyhatóságok által alkalmazandó elvek - kartell: horizontális és vertikális, egyedi mentesség, csekély jeletőség, engedékenységi politika; bírság, kereskedelmi hatás, érintett piac, fúziók, forgalomszámítás; különböző állami támogatások
---

Tanulmányok

  • Ágazati vizsgálatok - A gazdaság egy-egy szektorának (pl. rák, mosószer, katódsugárcső) általános, tapogatózó átvilágításai. Akkor kerülhet rájuk sor, ha az adott piacok folyamatai a verseny sérülésére utalnak. Alapjai lehetnek későbbi versenyfelügyeleti eljárásoknak.

Fogyasztóvédelem

---

Magyar versenyjog

Alapvető információk

Törvények, jogesetek

Fő jogszabály a Versenytörvény, egyéb kapcsolódó törvények:

2009

2007

2004

  • JÖ - A kis- és közép vállalkozásokról szóló 2004. évi törvény: A törvény a kis- és középvállalkozások tőkeerejének növelése, fejlődésük előmozdítása, verseny- és foglalkoztatási képességük megőrzése, továbbá statisztikai adatok gyűjtése és összehasonlítása (uniós adatok, módszerek, gazdasági folyamatok), valamint a kisvállalkozók közötti kapcsolatok áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tétele érdekébe jött létre.

1990

  • JÖ - Törvény az árak megállapításáról: A kormányzati beavatkozás kereteinek kijelölése céljából az Országgyűlés megalkotja az 1990. évi LXXXVII. törvényt, mely a hatósági árak megállapítását szabályozza.
  • Kartelltilalom

    • Jogesetek - pl. bankkártya, pék, útépítés, tojás, taxi, biztosító, mozi, autónavigációs készülék, valutaváltók, újságírói díjazások
---
---

Egyéb jogforrások

---

Tanulmányok

  • Versenyhivatali Füzetek - versenypolitikai kérdések, álláspontok bemutatása (alkalmi kiadvány)
  • Versenytükör - a GVH és bíróságok jogalkalmazási kérdései, az adott elmúlt időszak jelentősebb GVH döntései és bírósági ítéletei, a közösségi jog legújabb fejleményei (negyedéves periodika)

Fogyasztóvédelem

Tanulmányok együttműködő nemzetközi szervezetektől

Ötletbörze