Versenyszféra átláthatóvá tétele témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan atlathatogazd.jpg

Jogszabály-összefoglalók

2009

2008

2007

  • JÖ - Törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről : A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny fenntartása, illetve a pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erősítése érdekében szabályozza a piaci szereplők felügyeletét. (szerkesztés alatt)

2006

2005

  • JÖ - Kereskedelemről szóló törvény: A törvény a kereskedelem tevékenységének alapelveit és feltételeit szabályozza, különös tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedők és a vásárlók érdekeire.

2003

  • JÖ - Törvény az elektronikus hírközlésről: A törvény az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása érdekében, az elektronikus hírközlési piacon a hatékony, az alkalmazott technológiától független verseny biztosítása, valamint az Európai Közösség jogszabályainak való megfelelés érdekében született.

2000

1999

  • JÖ - A gazdasági kamarákról szóló törvény: Az egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítése céljából, a gazdasági tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát elismerve, az Országgyűlés a gazdasági kamarákról alkotott törvénye.

1996

  • JÖ - A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 31-52. §-ai: A törvény a rádiózás és televíziózás magyarországi szabályairól, illetve az ezt a területet szabályozó Országos Rádió és Televízió Testületről (ORTT) szól, amelynek legfőbb feladata a tájékozódással kapcsolatos szabadságjogok és a vele szembeni demokratikus igények biztosítása, a kultúra támogatása, a tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozása.

1991

  • JÖ - Csődeljárás és felszámolás: A tövény meghatározza a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetknek csődeljárás útján történő újjászervezését,ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás útján való megszüntetését, valamint a fizetőképes, de tevékenységüket megszüntető gazdálkodó szervezetek végelszámolásának szabályozását és a hitelezői érdekek védelmét.
  • JÖ - A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény: A szerencsejáték, mint állami monopólium gyakorlásával kapcsolatos feladatokat a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szabályozza. Az Országgyűlés jogszabályalkotó eljárására szükség volt részben a szerencsejáték szervezése iránt jelentkező igények kielégítése, részben az engedély nélküli, jó erkölcsbe ütköző szerencsejátékok megelőzése, ill. a szervező tevékenység ellenőrzése és a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélú felhasználása érdekében.


Tanulmány-összefoglalók

Saját cikkeink

2009